ROX

Finländsk design för luftfördelning utan drag. ROX finns nu även i större storlekar Ø315, Ø400 och Ø500.

Climecons nya ROX-tilluftskanal är en fullständig helhet för ventilation i till exempel skolor, daghem och andra offentliga rum. Helheten innehåller en aktiv och anpassningsbar tilluftsdel (ROX), en exakt och lätthanterlig justeringsdel (ROX-S) samt en operforerad förlängningsdel (ROX-0).

ROX är utrustad med unika, riktbara CliMix®-munstycken, där ett 100 % anpassningsbart spridningsmönster kombineras med ett högt blandningsförhållande. Det är lätt att ändra spridningsmönstret för ROX i samband med ändringar i utrymmena. Detta görs genom att rikta munstyckena i önskad riktning med hjälp av justeringsverktyget som levereras med produkten. Tack vare den genialiska strukturen av CliMix®-munstyckena håller sig även tilluftskanalens yta helt ren.

ROX är en del av den nya OptiFlow®-produktfamiljen!


Med hjälp av ett optimerat och anpassningsbart spridningsmönster anpassar OptiFlow®-produkterna sig efter ändringar under utrymmets livscykel.


En elegant helhet

Munstyckena som fällts in i ytan på ROX bildar en jämn och elegant helhet som är lätt att hålla ren. Förutom den vita standardfärgen RAL 9016 är ROX även tillgänglig i läckert svart RAL 9005 eller imponerande rosterfärg RAL 9007/9023.

Progressiv justerings- och dämpningsdel

Den progressiva justerings- och dämpningsdelen ROX-S är mycket tålig vad beträffar störningar. Med justeringsdelen uppnår man även en noggrann (± 5 %) justering av luftströmmen även med låg luftström och kanalhastighet. ROX-S är utformad för att passa perfekt ihop med ROX, så tillsammans bildar de en elegant och finslipad helhet.

 

Spela upp video

Användningsområden

 

Passar i synnerhet för dessa utrymmen, där det finns behov av stora luftmängder utan drag och i tysthet:

  • Skolor och daghem
  • Matsalar och restauranger
  • Museer och auditorier
  • Laboratorier
  • Industrin
  • Samt för utrymmen där användningsområdet eller layouten kan ändras under produktens livscykel

Snabbval

 

ROX 160

ROX 200

ROX 250

ROX 315

ROX 400

ROX 500

ROX-S + ROX 160

OBS! I modell 90-R-1500 är det lila området = 5Pa – 40Pa ≤ 38dB(A)

ROX-S + ROX 200


OBS! I modell 90-R-1500 är det lila området = 5Pa – 40Pa ≤ 38dB(A)

ROX-S + ROX 250

OBS! I modell 90-R-1500 är det lila området = 5Pa – 40Pa ≤ 38dB(A)

ROX-S + ROX 315

OBS! I modell 90-R-1500 är det lila området = 5Pa – 40Pa ≤ 38dB(A)

Produktmärkning

 

 

En elegant helhet

 

ROX är den mest eleganta tilluftskanalen med riktbara munstycken som finns på marknaden just nu. ROX har en snygg och jämn yta som är lätt att hålla ren. Tillsammans bildar tilluftsdelen ROX, justerings- och dämpningsdelen ROX-S och förlängningsdelen ROX-0 en enhetlig och elegant helhet.

Förutom den vita standardfärgen RAL 9016 finns även läckert svart RAL 9005 eller imponerande roster RAL 9007/9023. ROX finns även i alla RAL K1-färgkartans färger. I så fall kan man välja munstycken i vitt, svart eller rosterfärg.   
Unika CliMix®-munstycken

 

ROX har marknadens mest progressiva CliMix®-munstycken som kombinerar ett 100 % anpassningsbart spridningsmönster med en hög induktionsgrad, alltså en hög blandbarhet med luften i rummet.

Den makalösa funktionen i CliMix-munstyckena baseras på två teknologier, vilket har som följd att:

  

1. Tilluften på ett effektivt sätt blandas med inneluften, vilket i sin tur jämnar ut temperaturskillnaderna i rummet och minskar strömhastigheten i det område där man befinner sig.

2.  CliMix®-munstyckenas genialiska struktur förhindrar att luftströmmen träffar produktens yta, vilket förhindrar att smutspartiklar i den sekundära luften fastnar på produktens yta.

Behaglig inomhusluft utan drag

 

Tack vare det höga blandningsförhållandet kan man med ROX få till stånd en behaglig och jämn inomhusluft. Tack vare CliMix®-munstyckena sprider sig tilluften jämnt och med låg hastighet över ett stort område.

Det är lätt att ändra spridningsbilden i samband med ändringar i utrymmena. Detta görs genom att rikta munstyckena i önskad riktning med hjälp av justeringsverktyget som levereras med produkten.

Tilluften sprider ut sig över ett brett utrymme i rummetSpridningsmönster

 

Det är lätt att ändra spridningsmönstret för ROX i samband med ändringar i utrymmena

 

Det standardmässiga spridningsmönstret har alla munstyckena vända uppåt.

 

Ett långt och smalt spridningmönster. Den övre munstycksraden har riktats nedåt och de andra munstyckena har riktats uppåt.

 

Ett spridningsmönster som sprider ut sig 360°. Munstyckena har riktats både uppåt och i 45° vinkel åt sidan.

 

Ett spridningsmönster som riktats snett mot tilluftens riktning. Munstyckena har riktats snett uppåt i 45° mot tilluftens riktning.

Kastlängder

 

ROX 160

ROX 200

ROX 250

ROX 315

ROX 400

ROX 500

Spridningsmönster

Standardmässig spridningsbild L0,2 (Alla munstyckena har riktats uppåt)

 


Spridningsbilden då munstyckena har riktats i 45° och 90° vinkel

 

A0,2 = L0,2 x 0,6

B0,2 = L0,2 x 0,8


Så inverkar installationshöjden (från taket) på kastlängden

L0,2KR = L0,2 x KR


Installationsavstånd

A =  minsta installationsavstånd

H < 3,5 m

A = 2 x (L0,2 x 0,7)

H > 3,5 m

A = 2 x (L0,2 x 0,6)

A =  minsta installationsavstånd

H < 3,5 m
A = L0,2 x 0,8

H > 3,5 m
A =   L0,2 x 0,7

ROX-S justerings- och dämpningsdel

Justeringsdelen ROX-S baseras på mätning av den statiska tryckskillnaden och används för en mycket noggrann mätning och justering av luftströmmen. Med justeringsdelen uppnår man även en noggrann (± 5 %) justering av luftströmmen även med låg luftström och kanalhastighet. ROX-S bildar en rengöringslucka som kan öppnas.

Det är mycket enkelt att justera ROX-S

 


 

1.  Tryckskillnaden mäts från justeringsenhetens mätaggregat.

 


2.  Justeringen kan göras antingen med hjälp av det justeringsverktyg som levereras med produkten eller med en skruvmejsel. Justeringen görs genom att man använder verktyget till att vrida justeringsskivan. Värdena på justeringsskivan motsvarar separata k-värden som finns på justeringsdelens sida.

 

3.  Om så önskas kan man låsa justeringsläget med en skruv.  

Skyddsavstånd

ROX-S fungerar noggrant och på ett tillförlitligt sätt även på korta skyddsavstånd. Tack vare en jämn tryckfördelning är spridningsbilden jämn och kan riktas på ett tillförlitligt sätt.

Funktionsprincip

För att uppnå en jämn luftfördelning är ROX tillgänglig med fyra olika tilluftssektorer.
     
 

 

90 R = Spridningsbild i enbart en riktning. Optimerad för låga luftströmmar och kanalhastigheter.

90 RR = Spridningsbild i enbart en riktning. Optimerad för högre luftströmmar och kanalhastigheter.

180 R = Spridningsbild i båda riktningarna. Optimerad för låga luftströmmar och kanalhastigheter.

180 RR = Spridningsbild i båda riktningarna. Optimerad för högre luftströmmar och kanalhastigheter

 

Kanalhastigheter


ROX fungerar utmärkt även med högre kanalhastigheter. Det går att rikta spridningsbilden i önskad riktning för kanalhastigheter upp till 4 m/s, medan ljudnivån ändå hålls låg. Lufttekniskt sett fungerar ROX även väl med högre kanalhastigheter.

 

Coanda-effekten

Vid mätningen lönar det sig även att beakta ett tillräckligt tryckfall. På så sätt ser man till att Coanda-effekten uppstår, vilket garanterar att tilluften sprider sig jämnt och blandas väl. Då fungerar tilluftskanalerna som planerat även med tilluft som har för låg temperatur. Rekommenderat minsta tryckfall 5 Pa.

Mätdata

 

ROX mätdata

ROX-S mätdata

Dimensionering

 

ROX 160

 

ROX-S + ROX 160-90-R-1500

 

ROX-S + ROX 160-90-RR-1500 och

ROX-S + ROX 160-90-R-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 160-90-RR-3000/4500/6000 och

ROX-S + ROX 160-180-R-1500

 

ROX-S + ROX 160-180-R-3000/4500/6000 och

ROX-S + ROX 160-180-RR-1500

 

ROX-S + ROX 160-180-RR-3000/4500/6000

 

ROX 200


  

ROX-S + ROX 200-90-R-1500ROX-S + ROX 200-90-RR-1500 och

ROX-S + ROX 200-90-R-3000/4500/6000
 

ROX-S + ROX 200-90-RR-3000/4500/6000


ROX-S + ROX 200-180-R-1500

 

ROX-S + ROX 200-180-RR-1500 och

ROX-S + ROX 200-180-R-3000/4500/6000

 

 

ROX-S + ROX 200-180-RR-3000/4500/6000

 

ROX 250

 

ROX-S + ROX 250-90-R-1500

 

ROX-S + ROX 250-90-RR-1500 och

ROX-S + ROX 250-90-R-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 250-90-RR-3000/4500/6000

 

ROX-S + ROX 250-180-R-1500

 

ROX-S + ROX 250-180-RR-1500 och

ROX-S + ROX 250-180-R-3000/4500/6000


ROX-S + ROX 250-180-RR-3000/4500/6000


ROX 315


ROX-S + ROX 315-90-R-1500


ROX-S + ROX 315-90-RR-1500


ROX-S + ROX 315-180-R-1500 och

ROX-S + ROX 315-90-R-3000/4500/6000


ROX-S + ROX 315-180-R-3000/4500/6000


ROX-S + ROX 315-180-RR-1500 och

ROX-S + ROX 315-90-RR-3000/4500/6000


ROX-S + ROX 315-180-RR-3000/4500/6000


ROX 400


ROX 500

Installation och underhåll

Det går lätt att installera ROX med hjälp av installationsskenan på produkten. Den helgängade pinnskruven ska fästas på skenans skruvsockel med gängor i motsatt riktning. Denna går även att flytta på längden. Det går även att finjustera installationshöjden innan fästet låses.


De vridbara skruvnitar med gängor i motsatt riktning som finns på installationsskenan är helt fria, så det går att fritt välja installationspunkt på längden. Med de vridbara skruvnitarna med gängor i motsatt riktning går det mycket enkelt och snabbt att fästa och finjustera produkten.
Tack vare installationsskenan är ROX även lätt att bära på arbetsplatsen.ROX jämna och släta yta rengörs snabbt och enkelt. Tack vare den öppningsbara slutdelen är det även lätt att rengöra produkten inuti. Justeringsdelen ROX-S fungerar som en öppningsbar rengöringslucka.

 

Justeringsvärden

 

 

Sök efter rätt storlek på Vent.X baserat på luftmängd