Kåpor till storkök

Climecons förnyade ventilationslösningar för storkök är utformade för att uppfylla kraven från det moderna köket gällande hygien, tillgänglighet, säkerhet och energieffektivitet - utan att kompromissa med designen!

Standard-kåpor